One Punch Man Update

CHÚ Ý :

★★Vào Không Được Game Và Muốn Game Mượt Thì FakeIP Nha Ae ★★
Phần mềm FakeIP :  | SpeedCN | 1.1.1.1 | Quickfox

——————-?????????——————-

Hướng Dẫn ĐĂNG KÝ

Link đăng ký: https://pay.yqjdzxa.com/player/register/10624

Bước 1: Nhập tài khoản

Opm Dangky1

Lưu ý link đăng ký đuôi 10624 mới được hỗ trợ

Bước 2: Nhập mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu (từ 6 – 30 ký tự)

Lưu ý nhập mật khẩu 2 lần giống nhau

Bước 3: Bấm gửi đăng ký và xác nhận mã capcha

Bấm đăng ký và kéo xác minh mã capcha

 • Thành công
Dangky Ok

Hiển thị như này là thành công

——————-?????????——————-

——————-?????????——————-

Hướng Dẫn Tải Game :

Link IOS + APK Dự Phòng : Tải Ngay

CODE Quà Ngày : Xem Ngay

——————?????????——————-

Nạp liên hệ ADM :

Ưu đãi khi nói: Biết game từ NBSGaming

——————-?????????——————-

— FaceBook : VÀO NGAY
— Nhóm Zalo : VÀO NGAY
— Nhóm Game : VÀO NGAY


——————-?????????——————-

Giới Thiệu Game :


3. Đồng bộ bản gốc, cập nhật tướng mới SSR+ và UR thường xuyên (chi tiết xem đồ giám)
4. Thẻ tuần X2 68 tệ nhận ngay 80.000 KC,14 ngày mỗi ngày nhận:Thể lực*200、Vé quay đặc biệt*3、Vé là mới shop mảnh*3、Vàng*5W
5. Điểm danh mỗi ngày nhận KC*150,tích lũy nhận thêm 1100 KC,Vé quay cường giả*20,Vé quay thời hạn*20
6. Tỷ lệ quay SSR tăng 10%
7. Tăng cấp nhân vật nhanh hơn
8. Tăng quà TOP đấu trường

 • TOP 1:1000 KC, Xu vinh dự X1000, Vàng X2 vạn
 • TOP 2:980 KC, Xu vinh dự X990, Vàng X2 vạn
 • TOP 3:950 KC, Xu vinh dự X980, Vàng X2 vạn
 • TOP 4:300 KC, Xu vinh dự X800, Vàng X2 vạn
 • TOP 5:300 KC, Xu vinh dự X800, Vàng X2 vạn
 • TOP 6:300 KC, Xu vinh dự X800, Vàng X2 vạn
 • TOP 7:200 KC, Xu vinh dự X800, Vàng X2 vạn
 • TOP 8:200 KC, Xu vinh dự X500, Vàng X2 vạn
 • TOP 9:200 KC, Xu vinh dự X500, Vàng X2 vạn
 • TOP 10:200 KC, Xu vinh dự X500, Vàng X2 vạn
 • TOP 11-20:100 KC, Xu vinh dự X300, Vàng X1 vạn
  9. Đầu cơ thường, mỗi 5 cấp nhận 150 KC
  10. Đầu cơ cao cấp, mỗi 5 cấp nhận 500 KC
Screenshot 20231228 141247

——————-?????????——————-

Mọi Thắc Mắc Về Game Liên Hệ Admin.

Trả lời