CODE Quà Ngày OPM

CODE Ngày : Xem Ngay

Quà: Dola X100,Vàng*20000,Vé quay trác việt*1,Vé quay cường giả*3,Vé phối kiện bổ cấp*3,Thẻ exp mở rộng*3

Link nhận: https://pay.yqjdzxa.com/player/cdk

Screenshot 1

Lỗi báo khi chưa qua cấp 18 nên không dùng được code

Screenshot 2

Cấp hiển thị tại link nhập code

Screenshot 3

Lỗi báo khi NICK không đăng ký đúng link nên không dùng được code

Trả lời