App BTGame

Link App : https://app.btgame99.com/?tgid=4604214

LIÊN HỆ NẠP GAME TRUNG QUỐC, HỖ TRỢ:

1.App này chỉ nên dùng để lấy code của Lehihi do code trên đây không cần SDT Trung Quốc.

  • bản này đang xây dựng nên game trên bản này không ổn định như trên Lehihi.
  • Mọi game trên đây đều có trên Lehihi. 

2. Code trên app này có thể dùng cho cùng loại game trên 3733.

3. Lehihi có nhiều game mà 3733 không có.

CÁCH TẠO TÀI KHOẢN:

Chỉ dùng để lấy code

BƯỚC 1:

  • Mở app sau khi tải về máy.

Chọn để đăng ký tài khoản để lấy code ( khác tài khoản Lehihi)

BƯỚC 2:

  • Chọn đăng ký.

BƯỚC 3:

  • Điền thông tin theo hướng dẫn.

BƯỚC 4:

  • Đăng ký thành công.

Trả lời