Quyền Vương 98

CHÚ Ý :

★★Vào Không Được Game Và Muốn Game Mượt Thì FakeIP Nha Ae ★★
Phần mềm FakeIP :  | | SpeedCN

——————-?????????——————-

Hướng Dẫn Tải Game : Xem Ngay

Link WebSite Game : Xem Ngay

——————?????????——————-

Tìm Hiểu Về App Tiểu 7 : Xem Ngay

Hướng Dẫn Đăng Ký : Xem Ngay

Tên Game TQ :  拳魂觉醒-蜕变

——————-?????????——————-

——————-?????????——————-

— FaceBook : VÀO NGAY
— FaceBook App7 : VÀO NGAY
— Nhóm Zalo : VÀO NGAY
— Nhóm Game : VÀO NGAY


——————-?????????——————-

Giới Thiệu Game :

1. Nạp tự động giảm giá 99% (35K = 1000 tệ)
2. Online nhận 10.000 tệ điểm hiện kim
3. Shop hiện kim mua đồ thả ga
4. Vào game nhận SSR + 100.000 tệ nạp + 5.000.000 exp chí tôn lên Chí Tôn 15
5. Tích lũy đăng nhập nhận 1.000.000 tệ nạp + SP đỉnh cấp Iori Yagami
6. 8 ngày đăng nhập nhận 1000 lượt rút + UR Iori Yagami
7. Hoạt động có cơ hội nhận iPhone 14 pro + tướng SSR
8. Điểm danh nhận X10 thẻ nạp

——————-?????????——————-

Mọi Thắc Mắc Về Game Liên Hệ Admin.

Trả lời