ONE PIECE BURNING WILL

opbw8224

CHÚ Ý :

★★Vào Không Được Game Và Muốn Game Mượt Thì FakeIP Nha Ae ★★
Phần mềm FakeIP :  | | SpeedCN

——————-【NBSGAMING】——————-

Hướng Dẫn Tải Game :

——————-【NBSGAMING】——————-

ĐĂNG KÝ:

Link đăng kýhttps://xinrs.gmaetqt.com/index/register?p=1013

Dangky

ĐĂNG NHẬP:

Dùng fake VPN nếu không vào được game

——————-【NBSGAMING】——————-

NHẬN QUÀ TÂN THỦ:

CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 TRONG 2:

  • Quà tân thủ THƯỜNG:50 mảnh Shiryu, 50 mảnh Râu đen tân thế giới, 66666 KC màu

Link nhận quà tân thủhttps://xinrs.gmaetqt.com/index/novice-gift

Screenshot 2
Nhận quà tân thủ theo ảnh

——————-【NBSGAMING】——————-

Nhận Quà Đầu Năm: Xem Ngay

Link nhận Đầu Năm : https://xinrs.gmaetqt.com/index/gift?p=bc

——————-【NBSGAMING】——————-

Nạp liên hệ ADM :

Ưu đãi khi nói: Biết game từ NBSGaming

——————-【NBSGAMING】——————-

— FaceBook : VÀO NGAY
— Nhóm Zalo : VÀO NGAY
— Nhóm Game : VÀO NGAY


——————-【NBSGAMING】——————-

Giới Thiệu Game :

???? Nạp 1 tệ = 200 KC (lần đầu các mốc X2)
1. Mỗi ngày tặng 300 vé quay cường giả
2. Bản mới nhân vật cấp 120, trang bị cấp 120
3. Từ cấp 100-120 nhiều quà
4. Vượt mỗi ải nhận 100 vé quay cường giả
5. Tân thủ nhận: 50 mảnh Shiryu, 50 mảnh Râu đen tân thế giới, 66666 KC màu
6. Mời bạn bè mỗi ngày nhận: 5 vé quay cường giả, 10 exp áo nghĩa, 2000 KC màu, mảnh Kaidou UR
7. Online 120 phút nhận 15 vé quay cường giả

——————-【NBSGAMING】——————-

Mọi Thắc Mắc Về Game Liên Hệ Admin.

Trả lời