XÁC MINH ”DANH TÍNH (CMND)” TRÊN GAME TRUNG QUỐC

Khi chơi game Trung Quốc các bạn thường gặp 1 thông báo nhỏ hiện ra [...]

[ 5535 APP] XÁC MINH DANH TÍNH

Nếu khi vào game bạn quên xác minh danh tính dẫn tới chỉ chơi được [...]