Quyền Vương Chiến 98 VH

CHÚ Ý :

★★Vào Không Được Game Và Muốn Game Mượt Thì FakeIP Nha Ae ★★
Phần mềm FakeIP :  | | SpeedCN

——————-【NBSGAMING】——————-

Tìm Hiểu Về APP Hehesy : Xem Ngay

——————-【NBSGAMING】——————-

Nạp liên hệ ADM :

Ưu đãi khi nói: Biết game từ NBSGaming

——————-【NBSGAMING】——————-

Link Web Game : Xem Ngay
Link Dự Phòng : Tải Ngay

——————-【NBSGAMING】——————-

Hướng Dẫn Tải Game :

——————-【NBSGAMING】——————-

Giới Thiệu Game :

1. Nạp tự động giảm giá 99% (35K = 1000 tệ)
2. Online nhận 10.000 tệ điểm hiện kim
3. Shop hiện kim mua đồ thả ga
4. Vào game nhận SSR + 100.000 tệ nạp + 5.000.000 exp chí tôn lên Chí Tôn 15
5. Tích lũy đăng nhập nhận 1.000.000 tệ nạp + SP đỉnh cấp Iori Yagami
6. 8 ngày đăng nhập nhận 1000 lượt rút + UR Iori Yagami
7. Hoạt động có cơ hội nhận iPhone 14 pro + tướng SSR
8. Điểm danh nhận X10 thẻ nạp

28 tệ (nhận thời trang Dương Tiễn): mỗi ngày dùng tối đa 5000 tệ

——————-【NBSGAMING】——————-

Mọi Thắc Mắc Về Game Liên Hệ Admin.

Trả lời