Alo Chủ Tướng

CHÚ Ý :

★★Vào Không Được Game Và Muốn Game Mượt Thì FakeIP Nha Ae ★★
Phần mềm FakeIP :  | | SpeedCN

——————-?????????——————-

Hướng Dẫn Tải Game : Xem Ngay

Link WebSite Game : Xem Ngay

——————?????????——————-

Tìm Hiểu Về App Tiểu 7 : Xem Ngay

Hướng Dẫn Đăng Ký : Xem Ngay

Tên Game TQ :  少年三国志:零-送真充

——————-?????????——————-

——————-?????????——————-

— FaceBook : VÀO NGAY
— FaceBook App7 : VÀO NGAY
— Nhóm Zalo : VÀO NGAY
— Nhóm Game : VÀO NGAY


——————-?????????——————-

Giới Thiệu Game :

1. Nạp gói 648 tệ chỉ cần 6.48 tệ (mỗi ngày ngẫu nhiên giảm 99% 1 mốc nạp , 4h sáng VN làm mới gói nạp)
2. Online nhận VIP12 + KC, Quân Công, thẻ hiện kim
3. Công cụ GM nạp miễn phí
4. Tặng nạp đầu, Hoàng Cái 3 sao
5. Tặng thẻ tháng, thẻ chí tôn, mỗi ngày nhận tài nguyên
6. Tặng thẻ vĩnh viễn, mỗi ngày nhận vé chiêu mộ cao cấp, mỗi 7 ngày nhận vé X10 + 10 tệ thẻ hiện kim
7. Mở khóa vô hạn tài nguyên miễn phí, mỗi ngày nhận vô hạn KC, Quân công, thẻ hiện kim
8. Tặng đầu cơ thẻ chiêu mộ, đầu cơ tăng cấp nhận thẻ hiện kim, vé chiêu mộ
9. Đăng nhập nhận 1.000.000 tệ nạp + thần tướng full sao, vượt ải nhận vô hạn vé quay X10
10.Đăng nhập ngày 2 nhận Tôn Thượng Hương, ngày 3 nhận Chu Du, ngày 7 nhận Cam Ninh
11. Sôi nổi mỗi ngày nhận lễ hạp âu hoàng, thẻ nạp, thẻ hiện kim
12. Thẻ đặc quyền 12 tệ nhận thời trang Triệu Vân và mỗi ngày nhận 500 tệ điểm nạp, nhiều quà khác

——————-?????????——————-

Mọi Thắc Mắc Về Game Liên Hệ Admin.

Trả lời